Participation

Faculty


Students


Student Participation
Year Name of the award/ medal Level Sports/ Cultural/Technical Name of the student
2019-20 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Komal Kapdi, Sheetal Pawar, Mahesh Nage,
2019-20 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Nayan Sathe,Suyog Patil,Rajan Chavan,Nilesh Borse
2019-20 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Amit Singh,Dhiraj Gundanwar, Akash wadhai
2019-20 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Manoj Pawar, Shubham Jundhare,Prajata Marathe, Mahesh Jadhav
2019-20 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Mukul Kapadnis, Rohitkumar patel, omkar shinde,Shweta Patil
2019-20 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Mohan Baviskar,Sachin Ghaywat, Ajit Thombre
2019-20 KPIT Sparkle-Pune Top 100 National Technical Vivek More, Ajinkya Nibhorkar, Swarupa Tungar, Swaraj Kale
2019-20 3rd Prize for Skit Competition, SPPU Pune State Cultural Roshan Sonone, Punam Chavan, Parimal Jadhav, Anikta Mogul
2019-20 1st Prize for Skit Competition, SPPU Pune University Cultural Roshan Sonone, Punam Chavan, Parimal Jadhav, Anikta Mogul
2018-19 KPIT Sparkle-Pune
Top 30
National Technical Shardul Shette, Mayur Rudravanshi, Tejas Sable, Chetan Thakur, Krushna More, Akash koli
2018-19 KPIT Sparkle-Pune
Top 100
National Technical Nanasaheb Rashinkar, Vishal Baviskar, Vishal Waghmode, Pranav Hole
2018-19 Tutorial cum workshop on AI and ML 2018 at Centre for Technology and Innovation Management ,NITIE Mumbai National Technical Pritam Sanap
2017-18 1st, Karmaveer Sport Fest 2018, Nashik State Sports Prathamesh Deshmukh
2017-18 1st Prize for Photography SANDIPOSTAV 2K18 State Cultural Dhruv Rathod
2017-18 1st Prize for Photography  MECHYANTRA, SIP,Nashik State Cultural Dhruv Rathod
2017-18 Winners , Gokhale Premier League 2017 State Sports Vishal Shejwal Kunal Deore Vishal Sanap Dipesh Patil
2017-18 1st, NASHIK DIGITAL MEDIA AWARDS 2017 State Cultural Dhruv Rathod  Prathamesh Deshmukh
2017-18 Runners Up, Engineers Cup, Sandip Foundation. State Sports Vishal Shejwal Kunal Deore Vishal Sanap Dipesh Patil
2016-17 IEEE Technology Entrepreneurs Summit 2016 National Technical , Paper Presentation Mandar Kulkarni Chetan Dhande
2016-17 2nd Desire 2017,Box Cricket,SIEM ,Nashik National Sports Vishal Shejwal
2016-17 2nd MECH SUMMIT 2017 ,Box Cricket,SIEM, Nashik National Sports Vishal Shejwal
2016-17 1st AAYAM-2017,Haunted Cricket, SITRC,Nashik National Sports Kunal Deore
2016-17 2nd AAYAM-2017, Haunted  Cricket,SITRC,Nashik National Sports Kunal Deore
2016-17 2nd TECHXELLENCE,Haunted Cricket, SITRC,Nashik National Sports Kunal Deore
2016-17 2ndDesire 2017,Football,SIEM ,Nashik National Sports Kunal Deore
2016-17 2nd Desire 2017,Tug of War,SIEM ,Nashik National Sports Kunal Deore